Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

ALMA MATER MUSICALIS

2018-11-05 18 val.

Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčiojeARMONAS-USS DUO koncertuoja nuo 1977 m. Per 40 kūrybinės veiklos metų surengė per 700 koncertų Lietuvoje ir užsienyje – Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Olandijoje, Čekijoje, Latvijoje, Alžyre, Baltarusijoje. Koncertavo klasikinės ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Kanadoje. Dueto artistai Irena Uss ir Rimantas Armonas yra pripažinti lietuvių šiuolaikinės muzikos atlikėjai, parengę didelį pluoštą lietuvių kompozitorių kūrinių pasaulinių premjerų. Yra atlikę kompozitorių J. Andrejevo, V. Bagdono, V. Barkausko, V. Bartulio, Z. Bružaitės, V. Germanavičiaus, J. Juozapaičio, A. Kučinsko, T. Kutavičiaus, R. Motiekaičio, V. Minioto, A. Šenderovo, R. Šileikos kūrinius, kurių dauguma yra dedikuota ansambliui. Apie 150 opusų duetas įrašė į Lietuvos ir užsienio šalių radijo fondus, garso kasetes, CD ir DVD. Atlikėjų kūrybinė veikla ne kartą buvo pristatyta Lietuvos TV muzikinėse laidose.

RIMANTAS ARMONAS – tarptautinio konkurso laureatas (I premija, 1980), LMTA ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dėstęs Alžyro nacionaliniame muzikos institute, vedęs meistriškumo kursus Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Švedijoje, Suomijoje, Olandijoje ir kitur, 2000-2011 m. vadovavęs LMTA Kauno fakulteto styginių instrumentų katedrai, kviečiamas į konkursų žiuri Lenkijoje, Baltarusijoje, Moldovoje ir Lietuvoje. Koncertavo su Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Italijos, Prancūzijos dirigentais. Solo su orkestru, Armonų trio, Armonas-Uss Duo bei įvairiais kameriniais ansambliais koncertavo daugelyje Europos, Amerikos, Azijos, Afrikos šalių, dalyvauja klasikinės ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Bendradarbiauja su lietuvių kompozitoriais, propaguoja jų kūrybą dažnai inspiruodamas naujų kūrinių atsiradimą. Parengė per 50 lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių premjerų. Grojimas įamžintas 12 kompaktinių plokštelių, Lietuvos ir užsienio radijo fonduose, TV filmuose.

IRENA USS nuo 1988 m. dėsto LMTA, profesorė, Koncertmeisterio katedros vedėja, 1986-1988 m. dėstė fortepijono specialybę Alžyro nacionaliniame muzikos institute. Kaip Armonas-Uss Duo, Armonų Trio dalyvė koncertavo Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kitur. Muzikavo su Lietuvos ir užsienio atlikėjais, grojo su LNSO, Kauno simfoniniu ir kameriniu orkestrais, Valstybiniu Vilniaus kvartetu, dalyvavo šiuolaikinės ir klasikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, tarp jų M. Rostropovičiaus violončelės muzikos festivalyje Kronberge. Lietuvos violončelininkams talkino daugelyje tarptautinių konkursų, vedė Lied interpretacijos meistriškumo kursus Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Europos aukštųjų muzikos mokyklų Lied pedagogų forumuose European Lied Forum 2012–2014 (Berlynas, Vilnius). Yra kviečiama į Lied konkursų žiuri Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Atliko per 50 lietuvių ir užsienio šalių šiuolaikinių kompozitorių kūrinių, kurių nemažą dalį redagavo, parengė spaudai.

Šis išoriškai kuklus, nes visai nesireklamuojantis, ansamblis (Armonas-Uss Duo) yra
viena aukščiausio profesinio lygio, tvirčiausių ir nuoširdžiausių mūsų muzikos kultūros atramų“.
Muzikologė Rita Nomicaitė

„Gausiai susirinkę itin atidūs klausytojai buvo pakerėti svaiginančio puikių atlikėjų virtuoziškumo,
gilaus ir spalvingo instrumentų skambėjimo, įtikinamos interpretacijos bei artistų dvasingumo…“.
„La Depeche Toulouse“. Guy Bonnemain „Du stulbinantys artistai iš Lietuvos“.


----------------------------------------------------------------
Visi koncertai
© 2019 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt