Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis

2019-12-02 18 val.

Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje

Dvidešimt šeštas ALMA MATER MUSICALIS koncertų sezonas

 

MUZIKA – MANO SPARNAI 

 
LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatės kompozitorės
SNIEGUOLĖS DIKČIŪTĖS kūrybos vakaras
 

Premija 2017 m. skirta už nuopelnus Lietuvos kultūrai, meno žmogaus gerovei ir socialinės kultūros srityje 
 

Programoje
Misterija PRABUDIMAI
Pagal GASPARO ALEKSOS poezijos rinktinę ,,Prabudimai‘‘ 
Muzikinio veiksmo autorė – SNIEGUOLĖ DIKČIŪTĖ
 
Dalyvauja
Rašytojai:
VIOLETA ŠOBLINSKAITĖ IR GASPARAS ALEKSA;
Muzikai ir aktoriai: ARKADIJUS GOTESMANAS (varpai, perkusija),  grupė „Brave Noises“,
MANTVYDAS PRANULIS (klavišiniai, trimitas),  SNIEGUOLĖ DIKČIŪTĖ (fortepijonas, styginiai), 
RASA KULYTĖ, SAULIUS ČĖPLA;
Lietuvos žmonių su negalia muzikinio teatro trupė MTT: LARISA LIUBOMIROVA, KAZIMIERAS STYČINSKIS,  SVETLANA RYBAKIENĖ,
IRENA ŽEMAITIENĖ,  DANIELIUS JUREVIČIUS, MIRĖJA BANEVIČIŪTĖ ir kt.
KĘSTUČIO URBONO vizualizacija

Žodį taria Vilniaus dailės akademijos rektorė doc. IEVA SKAURONĖ

    Kompozitorė SNIEGUOLĖ DIKČIŪTĖ su neįgaliaisiais dirba nuo 2004 metų. Ji sako norėjusi negalią turinčius žmones įgalinti, padėti jiems tapti meno kūrėjais. Bendradarbiaudama su kitais meno profesionalais kompozitorė sukūrė 17 interakcijų bei performansų, kurie buvo gera galimybė iškelti aštriausias neįgaliųjų problemas, perteikti jas meno forma. Jos iniciatyva gimė ir iki šiol gyvuoja tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis „Begasas“. Jame neįgalieji pasirodo kartu su profesionalais. S. Dikčiūtė kartu su negalią turinčiais žmonėmis pastatė misterijas „Pašvęstojo gimimas“, „Prabudimai“, pirmąją Lietuvoje interOperą „Meilė be mirties smėlynuose“ ir kt., įgyvendino projektą „Jaunieji kino kūrėjai“, kuriuo siekė trumpo metražo filmų kūrybinio proceso metu užmegzti dialogą tarp jaunų žmonių su negalia ir be jos.
    S. Dikčiūtė dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje klinikinę muzikos improvizaciją ir kompoziciją, 2013 m. skaitė pranešimą European Arts Therapies Conferensce Universitete PARIS, DECARTES ,,Through the looking glass: dimensions of reflection in the arts therapies“, organizavo Meno žmogaus gerovei ir sveikatai forumą (Monciškių landšafto  terapijos ir rekreacijos centras), veda meno terapijos mokymus  Lietuvos – Šveicarijos programoje ,,Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas“. Įgyvendina kultūros ir audio-vizualios muzikos projektus, kuria akademinę muziką bei muziką teatro spektakliams. 2010 m. jai įteiktas Auksinis scenos kryžius už geriausią darbą lėlių ir objektų teatro srityje.

    „Mums, profesionaliems menininkams, kūryba kartu su neįgaliaisiais daro didžiulę įtaką – kaip asmenybėms. Dalyvaujant tokiuose projektuose nepakanka, kad būtum profesionalus muzikas, aktorius, rašytojas, kad gerai grotum ar vaidintum, eiliuotum ar šoktum. Čia visiems mums, menininkams ir neįgaliesiems, tenka patirti nemažą bendravimo, psichologinių įspūdžių krūvį. Menininkai tartum ištirpsta bendrame kūrybos virsme – ir tai man atrodo prasminga.“
                                                                                                                       S. Dikčiūtė
----------------------------------------------------------
Visi koncertai
© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt