Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis

2020-03-02 18 val.

Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje
„NERAŠYKIT MANO VARDO, ŽMONĖS,
PARAŠYKIT, ŽMONĖS: LIETUVA“. 
                                     J. Strielkūnas


Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato (1996 m.)

poeto JONO STRIELKŪNO kūrybos vakaras
 


Dalyvauja

OLITA DAUTARTAITĖ (aktorė, skaitovė, režisierė)

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ (prof., literatūros tyrinėtoja, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė)

Muzikai kilę iš Biržų

Žodį taria
Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. INGA ŽALĖNIENĖ

 

JONAS STRIELKŪNAS (1939–2010)
Poetas, vertėjas, daugelio premijų laureatas, 1957 m. baigęs Biržų raj. Vabalninko vidurinę mokyklą, dirbo Vabalninko laikraščio redakcijoje. 1967–1978 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktorius. Eilėraščius spausdinti pradėjo 1958 m., o pirmasis rinkinys „Raudoni šermukšniai“, buvo išleistas 1966 m. Iš viso išleista 13 knygų, kuriose nemažai spausdintų eilėraščių virto dainomis. Joms muziką rašė kompozitoriai B. Gorbulskis, V. Telksnys, A. Raudonikis, V. Kernagis ir kiti. Literatūrologė V. Daujotytė, išleidusi monografiją apie poetą J. Strielkūną „Gyvenimas prie turgaus“ vadina jį vienu didžiausių lietuvių lyrikų. Nuo 1978 m. pagrindiniu poeto užsiėmimu tapo vertimai iš rusų, anglų, latvių, rumunų ir kitų kalbų. Tarp jo verstų poetų: A. Fetas, B. Pasternakas, J. Rainis, F. Tiutčevas, A. Achmatova, N. Nekrasovas ir kiti. 


OLITA DAUTARTAITĖ
    Lietuvos teatro ir kino aktorė, poezijos skaitovė, teatro režisierė. Sukūrė per 70 vaidmenų Kauno lėlių, Šiaulių ir Kauno dramos teatruose, 7 vaidmenis A. Puipos, A. Šiušos, G. Lukšo filmuose. Pastatė spektaklių pačios įkurtuose vaikų lėlių teatruose Kaune ir Šiauliuose. Los Andželo lietuvių teatre „Dramos sambūris“ 2001 m. pastatė spektaklį „Raudokit, svajonių debesys“ (pagal M. K. Čiurlionį), 2004 m. Juditos Vaičiūnaitės dramą „Emilija Pliaterytė – lietuvaitė karžygė“. Koncertuoja su valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“, berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis“, Šiaulių universiteto chorais. Skaito J. Strielkūno, Liūnės Sutemos, B. Brazdžionio, D. Saukaitytės, J. Degutytės ir kt. poetų eiles.

    „Visos mano vasaros prabėgo ten, kaime netoli Biržų. Dėl to man tokia artima J. Strielkūno poezija – ji tarytum atėjusi iš mano vaikystės.“
    „... labiausiai sielos sumaištį nuramina gamta, poezija ir malda.“
    „Vienintelė vieta, kur niekada nenuobodu – tai scena. Scenoje net neskauda. Gal kažkas įvyksta galvoje, bet visos negalios ten išnyksta. Kartais pagalvoji – gerai būtų šiandien nevaidinti, bet tik atsiduri scenoje, ir tokios mintys kaipmat išsisklaido.“
                                                                                                                                       Olita Dautartaitė

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
    Vilniaus valstybiniame universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1972 m. – filologijos mokslų daktarė ir Vilniaus universiteto dėstytoja, 1983-1985 m. Lietuvių literatūros katedros vedėja, 1982 m. docentė, 1988 m. įgijo habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 1990 m. suteiktas profesoriaus vardas. V. Daujotytė yra Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, nuo 1975 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, daugelio premijų laureatė. 1993 m. jai įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. 2009 m. – Nacionalinė pažangos premija už individualų, kūrybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir interpretavimą. Savo darbuose daug dėmesio skiria lietuvių rašytojų, poetų pasaulėvaizdžio tyrimams, jų kasdienių patirčių įprasminimui literatūroje. Tyrinėjo Vinco Mykolaičio-Putino, Janinos Degutytės, Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos, Salomėjos Nėries, Jono Strielkūno ir kitų poetų bei rašytojų kūrybą ir biografijas. Ji daugelio knygų, monografijų, mokslinių straipsnių autorė.
---------------------------------------------- 

 
Visi koncertai
© 2019 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt