Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Tarptautinių konkursų laureatai ir jų pedagogai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, vykdydamas per 10 kultūros sklaidos ir švietimo programų ypatingą dėmesį skiria jaunųjų talentų globai, būsimųjų menininkų ugdymui. Todėl kiekvienais metais Fondo rengiamos tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės, mokytojų ir jų mokinių koncertai, tapo gražiomis tradicijomis, padedančiomis jaunųjų muzikų meninei saviraiškai ir jų meninių gebėjimų puoselėjimui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2017-ųjų metų tarptautinių konkursų laureatų Pagerbimo iškilmės

LR Prezidento rūmuose vyko 2018 metų kovo 7 dieną 13 val.

Į tradicines iškilmes, Prezidento institucijų sprendimu, pakviesta 30 laureatų.

Tai aukštųjų muzikos mokyklų studentai,  konservatorijų bei muzikos gimnazijų moksleiviai,
2017 metais Lietuvoje ir užsienio šalyse prestižiniuose, tęstiniuose (privaluma būvo konkursai kelių turų) tarptautiniuose konkursuose, laimėję Grand Prix bei I-ąją vietas.

Laureatams įteikti LR Prezidentės Sveikinimo raštai.

-   -   -

© 2018 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt